ASGARİ İŞÇİLİK DANIŞMANLIĞI

SGK mevzuatı ile ilgili olarak ihale konusu işler ve özel bina inşaat işyerleri ile ilgili Müfettişler tarafından yapılan inceleme sonucunda işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik oranının hesaplanması ve Kuruma borcunun bulunmaması kaydıyla ilişiksizlik belgesi alınması sürecinin takibinin yapılması, işveren tarafından yürütülen projelerde asgari işçilik hesaplamalarına ilişkin görüş ve önerilerde bulunulması…

Özellikle ihale konusu işlerde ve inşaat işlerinde işin belirli bir kısmının verildiği taşeronlarla ilgili, işverenin çıkarları doğrultusunda, taşeron sözleşmelerinin düzenlenmesi.