Neden Rönesans Denetim?


Rönesans Denetim Danışmanlık ve Eğitim Hizm. Tic. A.Ş. olarak bizler, standart  bir hizmet kalitesini öngören rehberlik anlayışı ile layık olduğunuz ilgiyi ve ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi her koşulda güvenilir bir şekilde size sunmakta ve sizi desteklemekteyiz.
Bu çerçevede, Rönesans Denetim Danışmanlık ve Eğitim Hizm. Tic. A.Ş.  İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı, Vergi danışmanlığı, Yönetim Koçluğu/Danışmanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği danışmanlığı alanlarında hizmeti vermektedir.  Ayrıca  “İstihdam Teşvik Tarama ve Uygulama Danışmanlığı” ve işverenin talebi halinde “Denetim Süreçleri ve Eğitimi”  konularında işverenlerimize doğru ve yerinde rehberlik hizmeti veriyoruz.

Devamı

Neler Yapıyoruz?


Rönesans Denetim Danışmanlık ve Eğitim Hizm. Tic. A.Ş. olarak, uzmanlarımız tarafından hazırlanan programlarımız aracılığı ile şirketlerin yararlanamadığı SGK istihdam teşviklerini  firmalarınızı uzmanlarımız aracılığıyla ziyaret esnasında tespit edip şirketlerin geçmiş dönem/cari dönem kazanımlarını rapor olarak sunmaktayız. Cari dönem başta olmak üzere devam eden aylarda maddi kayıpları ortadan kaldırmaktayız. Talebiniz doğrultusunda teşvik tarama işlemi hakkında yapacağımız sunum esnasında, İşveren/İşveren vekili, Firma avukatı, Muhasebeci, İK Personeli, Mali Müşavir kadrolarının bulunması önem arz etmektedir.

Bizden Haberler


VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kurumumuza intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline kayıt sürelerinin [...]

Daha fazla oku

İş Davalarında Zorunlu Arabulucu Dönemi!

İşçi ve işveren arasında uyuşmazlık olduğunda çözüm mahkemede aranıyor. ALO 170 bu konuda önemli rol üstlendi. Ancak fazla mesai, kıdem ve [...]

Daha fazla oku

Başkasına Ait Kredi Kartı Ödeme Aracı Olarak Kullanılabilir mi?

213 sayılı VUK’nun 230. maddesinde düzenlenen fatura düzeni hakkındaki uygulamalar ile VUK 230. maddesinin 2 nolu fıkrasına göre; Birinci Sınıf ve [...]

Daha fazla oku

Hafta Tatili Alacağında İspat Yükü Davacıya İşçiye Aittir

Davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalılardan tahsilini [...]

Daha fazla oku

Anne Memur Yarım Gün Çalışacak !

Anne memura mesai müjdesi Doğum izninden sonra anneler çocukları okul çağına gelene kadar kısmi çalışmadan yararlanacak. İşçi anneler için başlayan [...]

Daha fazla oku

SGK Emzirme Ödeneği Tutarını Arttırdı !

5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle [...]

Daha fazla oku

Çalışan annenin ‘Süt İzni’ Zaferi

İzmir’de, süt izni kullandığı sırada çalıştığı banka tarafından “performans yetersizliği” iddiasıyla işten çıkartılan Evla Fazlı, avukatı Emre Sümer aracılığıyla [...]

Daha fazla oku

Kilis ve Adıyaman’daki Yeni Yatırımlarda SGK Primi ve Stopaj Yok

22.02.2017 Gün ve 29987 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2017/9917 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 4.Bölgede yer alan Malatya, Elazığ [...]

Daha fazla oku

Torba Dolusu Müjde Geliyor !

TORBA KANUNDA NELER VAR? Esnaftan Genel Sağlık Sigortası primi ödeyenlere, gurbetçilerden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, çiftçilerden Kamu İktisadi Teşebbüslerinde [...]

Daha fazla oku

Prim Borçlarının Ertelenmemesi Beyanlarının Değiştirilmesine İlişkin Duyuru (SGK) !

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü PRİM BORÇLARININ ERTELENMEMESİ YÖNÜNDEKİ BEYANLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ Bilindiği üzere, 6770 sayılı Kanun kapsamına giren [...]

Daha fazla oku

Serbest bölgelerde yatırım kolaylığı getiren düzenleme

Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna [...]

Daha fazla oku

Hizmet İhalelerinde Uygulanacak Hazine Teşvik Şartları (2017)

Hizmet İhalelerinde Uygulanacak Hazine Teşvik Şartları (2017) “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi [...]

Daha fazla oku

Erken emekli olmak isteyenler bunlara dikkat !

Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni düzenleme mi geliyor? Emeklilikte yaşa takılanlar için ne zaman düzenleme yapılacak ve tüm detaylar; Emeklilikte yaşa [...]

Daha fazla oku

Satış Temsilcisinin Fazla Mesaisi Nasıl Olur?

ÖZET: Fazla mesai ise kural olarak 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, kanunda yazılı şartlar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. [...]

Daha fazla oku

KİT personeli bu yılın iznini ne zaman kullanacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair [...]

Daha fazla oku

İşveren aleyhine dava açanlar tanık kabul edilmez

Mercii: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Cilt : 53 Esas No : 2013/9-1462 Sayı : 5 Karar No : 2015/869 Sayfa : 3 [...]

Daha fazla oku

İşçinin çalışma koşullarında nasıl değişiklik yapılır?

Yer: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2014/4238 Karar No : 2015/15421 Tarihi : 28.4.2015 Kararın İlgili Olduğu Kanun ve Maddeler: 4857 [...]

Daha fazla oku

Kayıtdışı istihdamda prim teşvik yasağı yaptırımı hafifledi!

Ekonominin ve çalışma hayatının en önemli sorun alanlarından birini kayıtdışılık oluşturmaktadır. Bu durum, bir yandan devletin vergi, SGK’nın da prim gelirlerini [...]

Daha fazla oku

İşverenlerin Dikkatine “Yeni İstihdama” Teşvik Var!

Resmi Gazete’de yayımlanan 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle istihdam artışına yönelik yeni bir teşvik getirilmiştir. Buna göre ilgili teşvik 01.02.2017-31.12.2017 tarihleri arasında [...]

Daha fazla oku

İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği !

Yeni İşe Alınan Çalışanlar İçin İşverenlere Getirilen Gelir Vergisi Stopaj Teşvikinin Uygulama Şekli Esasları Belirlenmiştir. Bilindiği üzere, 09.02.2017 tarihli Resmi Gazetede [...]

Daha fazla oku

Terörle bağlantısı olan kamu personelinin sözleşmesi feshedilecek!

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar 22.03.2017 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlandı. Yapılan değişikliklerle birlikte terör bağlantılı [...]

Daha fazla oku

Facebook’da İşyerini Küçük Düşürücü Paylaşım İş Akdinin Feshini Gerektirir mi?

Davacının mesai saatleri içerisinde çekilen ve paylaşılacağının bilindiği fotoğraflarının binlerce kişi tarafından izlenebilecek bir sosyal paylaşım sitesinde yayınlanması işyerindeki [...]

Daha fazla oku

Yasal Defter ve Belgeler Kaç Kez İstenir!

Vergi hukukunda en ağır yaptırımlar defter ve belgelerin ibraz edilmemesi içindir. KDV indirimlerinin reddi, gecikme faizi, üç kat vergi [...]

Daha fazla oku

Özlük Dosyasını Gizli Tutmayan Tazminat Öder

“İçerisinde özel yazışmaların, davacının bir kısım senede bağlı tutarları eski işyerine ödeyeceğine dair taahhüdünü içeren işten ayrılma dilekçesi ve [...]

Daha fazla oku

Teşvik uygulamasında kademeli mahrumiyet

Birçok işverenin faydalandığı en önemli teşviklerden birisi olan beş puanlık SGK prim indiriminden faydalanmak için esasen SGK borcunun olmaması, prim bildirgelerinin [...]

Daha fazla oku

Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ

Madde 0001 : Amaç (1) Bu Tebliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu [...]

Daha fazla oku

İşveren Kendine Rakip Olabilecek İşçi İstemiyor!

Çalışma hayatında gelişen teknoloji, çalışma koşullarının zenginliği, piyasaların ve rekabet koşullarının her geçen gün değişkenlik göstermesi işçi ve işveren [...]

Daha fazla oku

Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri Uygulanan İşyerlerinde Asgari Ücret Desteği!

ÖZET: 19.04.2017 tarih 55 numaralı sirkülerimizde 2017 yılında işverenlere verilecek asgari ücret desteğinin usul ve esasları açıklanmıştır. Buna göre [...]

Daha fazla oku

Sağlık Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Alacak

Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda görevli sağlık çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim görecek. İş sağlığı [...]

Daha fazla oku

Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi Hibe Programı

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, program otoritesi Merkezi  Finans ve İhale Birimi (CFCU) olan IPA-1 “Geçiş [...]

Daha fazla oku
null

7/24 Destek

Firmaların ihtiyaç duyduğu her durumda uzman ekibimizle çözüm üretmeye yönelik her zaman yanındayız.
null

Kesintisiz Hizmet

Hizmeti görev bilen anlayışla görevimizin başında ve siz değerli müşterilerimizin her zaman yanındayız.
null

Müşteri Memnuniyeti

Yaptığımız bütün çalışmaların yegane hedefi memnuniyettir. Bu eksende her daim gelişmeye ve yeniliğe önem veriyoruz.

Danışmanlık Talebi Gönder

Profesyonel ekibimizden destek almak için aşağıdaki formu doldurun.