Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri Uygulanan İşyerlerinde Asgari Ücret Desteği!

paraa-250x100

ÖZET: 19.04.2017 tarih 55 numaralı sirkülerimizde 2017 yılında işverenlere verilecek asgari ücret desteğinin usul ve esasları açıklanmıştır. Buna göre 2017 yılında, 2017 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 110 TL ve altında olan, 2017 yılında tescil edilen işyerleri için ise günlük kazancı ne olursa olsun tüm sigortalıların çalışma gün sayısının 3.33 ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar şartları taşıyan işverenlere sigortalı başına asgari ücret desteği verilmektedir. Bu kez 20 Mayıs 2017 tarih ve 30071 sayılı Resmî Gazete yayınlanan 2017/10326 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanan işyerleri için asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 164,70 TL olarak belirlenmiştir. 

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ UYGULANAN İŞYERLERİNDE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN HESAPLANMASI:

Toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde;   01.05.2017 tarihinden itibaren (2017 yılı mayıs ayı aylık prim hizmet belgesi esas alınarak) asgari ücret desteğinin hesabında 2016 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren ve 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 no.lu belge türlerinden bildirilen ve günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 164,70 TL’nin altında olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır.

2017 yılında ilk kez tescil edilmiş olan veya 2017 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak, 2016 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleriyle 2016 yılının en son bildirim yapılan ayından 2016 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerlerinde prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları hesaplamada esas alınacaktır.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE ESAS KRİTERLER

 

 Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri Uygulanmayan İşyerlerinde  Günlük Kazanç Üst Sınırı   110 TL
 Aylık Kazanç Üst Sınırı   3.300,00 TL
 Prim Ödeme Gün Sayısının Çarpılacağı Tutar   3,33 TL
 Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri Uygulanan İşyerlerinde (01.05.2017 tarihinden itibaren)  Günlük kazanç üst sınırı   164,70 TL
 Aylık Kazanç Üst Sınırı   4.941 TL
 Prim Ödeme Gün Sayısının Çarpılacağı Tutar   3,33 TL

 

Saygılarımızla…

Kaynak : TURMOB