Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi Hibe Programı

blog-law-2

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, program otoritesi Merkezi  Finans ve İhale Birimi (CFCU) olan IPA-1 “Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma” bileşeni kapsamında Genel Müdürlüğümüz Operasyonel Faydalanıcısı olduğu “Çalışma Hayatında Sosyal Diyalogun Geliştirilmesi Projesi” hazırlanmış ve hizmet bileşeni Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün teknik desteği ile 1 Ağustos 2016 tarihi itibariyle uygulamaya başlanmıştır.

Her düzeyde sosyal diyalogun geliştirilmesi amacını içeren projenin hibe bileşeni için (TR2013/0119.03.01-02) ise 15 Ağustos 2016 tarihinde CFCU’nun ve Bakanlığımızın resmi internet sayfalarında (www.cfcu.gov.trwww.csgb.gov.tr ) hibe çağrı duyurusu yapılmıştır.